SPILLEREGLER:

Hver kamp afvikles over 2 serier.

Hvert hold består af 4 spillere.
Der må være tilsluttet 2 reservespillere pr. hold.
Har man spillet på et hold i sæsonen, kan man ikke deltage på andre hold.

Der må udskiftes 1 spiller efter 1. serie, og der skal skiftes bane efter 1. serie.

 Flytning af kampe

Flytning af kampe sker ved accept fra begge hold.
Afbud skal ske til turneringsleder Keld Petersen på 29 86 47 84.
Det skal aftales indbyrdes, hvorledes kampen skal afvikles, og hvornår den skal spilles.
Hvis holdene aftaler indbyrdes at spille med blind makker, er det OK.
Hvis man er forhindret på spilledagen skal dette også meddeles modstanderens holdleder.

Se listen på holdlederne på hjemmesiden NFFI.

 Point:

Der spilles om 6 point pr. kamp

2 point for flest kegler i første serie

2 point for flest kegler i anden serie

2 point for flest kegler totalt for kampen

I tilfælde af pointlighed, er det indbyrdes kampe, og er de også lige, er det flest kegler.

 Kontingent:

Indmeldelsesgebyr 600 kroner pr. hold (et hold er 4 personer) incl. medlemskort.  Reservespillerne betaler ikke kontingent, men 50 kr. for et medlemskort, og har ikke stemmeret til generalforsamlingen.

 Kampgebyr:

Det ugentlige kampgebyret er sat til 140,00 kr. pr. hold, som betales forud den første spilledag i hver måned, og senest 15 minutter før start.

Præmier:

Elite rækken, A-rækken, B- rækken

I alle rækker spilles om guld-, sølv-, og bronzemedaljer

Op- og nedrykning:

Nr. 1 i Elite-, A- og B rækken rykker op.

Det sidste hold i Elite- og A-rækken rykker ned

Holdleder: Hvert hold vælger en holdleder, som varetager/behandler og accepterer alle forhold til og fra holdet i henhold til regler og Bowlingudvalget.

I tvivlsspørgsmål, angående afvikling af turneringen, er turneringslederen højeste myndighed.

NB: Banenummer er kun vejledende- og kan være anderledes på spilledagen.

Første turneringsdag 2.10.2018 og der spilles til 26. marts 2019. Der spilles i efterårs- og vinterferien.

                                                                                        

Med venlig hilsen

Bowling udvalget.