Herunder ses de forventede spille tider for starten af sæsonen.

De endelige rækker offentliggøres senere men det forventes at det bliver rækker fra sidst sæson.
Nye holde fordeles og får besked senere.

B-Rækken kl. 18.00

A-Rækken kl. 19.00

Elite-Rækken kl. 20.00